Algemene voorwaarden

1. Algemeen:

Behoudens afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk vastgesteld tussen SAT-COM BVBA en de klant zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle relaties tussen SAT-COM BVBA en de klant. Er kan slechts afgeweken worden door een bijzondere overeenkomst, ondertekend door de zaakvoerder van SAT-COM BVBA.

2. Producten:

De koper erkent voldoende op de hoogte te zijn gesteld van de productspecificaties. SAT-COM BVBA erkent geen enkele aansprakelijkheid bij verkeerd bestelde goederen.

3. Leveringsvoorwaarden:

Wij doen ons uiterste best om de levering binnen de 4 werkdagen te laten gebeuren.
Gelieve steeds een leveringsadres op te geven waar iemand Uw goederen in ontvangst kan nemen.
Onze verkopers zullen Uw bestelling telefonisch bevestigen, of per email.

Indien U de levering aan huis wenst komen de transportkosten op 14,00 ?. Hou er rekening mee, dat als wij een bestelling een 2de maal moeten aanbieden wegens afwezigheid er per keer 14,00 ? extra wordt aangerekend. U heeft ook de mogelijkheid om de goederen af te halen in onze winkel te Bekkevoort !!
Indien een bestelling wordt geannuleerd als ze al reeds vertrokken is per koerier, wordt er een administratieve annulatiekosten van 25,00 ?
aangerekend.
SAT-COM BVBA kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele laattijdige leveringen.

4. Betaling:

Onder rembours = U betaald aan onze transportdienst
Met een overschrijving via de bank (Wij verzenden Uw bestelling pas wanneer wij de betaling hebben ontvangen op onze rekening DEXIA
068-2197261-44)
Betaling binnen de 30 dagen (Enkel voor bedrijven en instellingen) na voorafgaande aanvraag en goedkeuring met officële bestelbon.

Bij afhaling, heeft U nog de mogelijkheid om te betalen via Bancontact , op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur, zal van rechtswege en dit zonder aanmaning of uitdrukkelijke ingebrekestelling, een interest van 18% opleveren, verhoogd met een forfetaire vergoeding gelijk aan 20% van het totaal verschuldigd bedrag en dit met een minimum van ? 25. Alle extra kosten voor het innen van een achterstallige factuur zijn ten laste van de koper/klant.

Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet tijdige betaling door de koper worden teruggevorderd.

5. Verzakingsrecht:

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van het verkoop afziet. Een goede relatie met onze klanten is zeer belangrijk voor ons. Daarom heeft u het recht uw bestelling terug te sturen binnen de 7 (gewone) dagen na ontvangst van uw producten, dit recht geldt echter niet op geassembleerde systemen en software. De verpakkings- en transportkosten zijn ten laste van de klant. Wanneer de retour aan een fout van SAT-COM BVBA te wijten is, nemen wij wel de transportkosten voor onze rekening. Onze retourvoorwaarden zijn eenvoudig: de producten moeten ons worden terugbezorgd in de originele verpakking (verpakking van de fabrikant) die niet werd opengemaakt (behalve wanneer het om defecte producten gaat), vergezeld van de factuur. Wij delen u mee dat wij alleen retours en terugbetalingen aanvaarden voor artikels die op de SAT-COM BVBA 's website werden aangekocht.

6. Risico:

De produkten zijn geheel voor uw rekening en risico vanaf het moment dat zij op het overeengekomen afleveringsadres zijn afgeleverd, ook in het geval door SAT-COM BVBA - eventueel elders - m.b.t. de produkten installatie- en reparatie-activiteiten worden verricht.
In het geval U de produkten terugzendt conform art. 5. zullen deze weer voor risico van SAT-COM BVBA zijn vanaf het moment van terugontvangst.

7. Garantie:

Op al onze producten is 1 jaar garantie tenzij anders vermeld door de fabrikant (Bv 3 jaar onsite)

8. BTW:

Al onze prijsaanduidingen op de website zijn in Euro & Inclusief BTW.

9. Meerderjarigheid:

Elke koper erkend meerderjarig te zijn of te zijn bijgestaan voor de bestelling door een meerderjarige.

10. Toepasselijk recht, bevoegd rechter:

Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het distrikt van de verkoper bevoegd.

SAT-COM BVBA